Velkommen til Karlslunde IF Badmintons hjemmeside.

 

 

Karlslunde Idræts Forenings Badmintonafdelingen

 

afholder ordinær generalforsamlingtirsdag den 24.maj 2022 kl. 18.3i Karlslundehallerne.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

1.             Valg af dirigent.

2.             Formandens beretning               

3.             Regnskab.

4.             Budgetforslag herunder fastsættelse af banekontingent.

5.             Indkomne forslag.

6.             Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.             Valg af udvalgsmedlemmer.

8.             Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9.             Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen og offentliggøres ved opslag i Karlslundehallerne mindst 1 uge før generalforsamlingen.

 

Formand: formand@kifbadminton.dk

 


 

I Karlslunde IF Badminton

kan du booke en ugentlig bane for hele sæsonen. Vi råder over baner i Karlslunde hallernes Hal 2 og 3, samt i Karlslunde Skoles Boldsal.

Desuden kan man tilmelde sig fælles træninger / Hold. Vi har følgende voksen hold: Motionist, Veteran-40+, Seniorer og 60+.

Følgende ungdomshold; Begynder/let øvet - Let øvet/øvet - Øvede/turneringsspillere -  samt Forældre/barn.

Sæsonen starter den 15 august og slutter den 31 maj.

 

Hvis du ønsker medlemskab af klubben, bedes du oprette en medlems profil - se vejledning.

  

Banebooking:

Hvis man klikker på Halplan øverst på siden, findes den overordnede plan over bookede og ledige baner.

Klik på Banebooking - så vises alle ledige baner.

Holdtilmelding:

Klik på Hold & Info øverst på siden - her findes oplysninger om klubbens tilbud mht. de forskellige holdtræninger. Bruger du telefon/tablet finder du HOLD & INFO i rullemenuen

Dog skal du kontakte den respektive Udvalgsformand inden tilmelding til de forskellige holdtræninger.

Diverse vejledninger til profiloprettelse, banebooking og holdtilmelding bør læses inden tilmelding og findes i menuen Hold & Info øverst på siden. Bruger du telefon/tablet finder du HOLD & INFO i rullemenuen

 

Nyheder: Nederst på siden ses Facebook opslag om kommende turneringskampe, resultater m.v.

Hjemmesidens egne nyhedsopslag omhandler kun generel information til medlemmerne.


 

Hold i dag

Instagram